Psychologické posúdenie:

 • psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia
  (autoškola – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE; vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb – kód: 600.09; 600.10)
 • psychickej spôsobilosti vodiča
  (Opakované psychologické posúdenie C1, C1E, C, CE, D, D1E, D a DE; 600.09; 600.10)
 • psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti vodiča
  (napríklad: pís. d) odseku 4 § 91 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Ďalšie služby:

 • Odborné poradenstvo pre vodičov (po zistení požitia alkoholu, drog pri vedení vozidla – nariadené políciou SR)
 • Rehabilitačný program pre vodičov (po opakovanom závažnom porušení dopravných predpisov začínajúceho vodiča – nariadené políciou SR)

 

 • Ak nás kontaktujete cez formulár, ktorý nájdete nižšie, oslovíme Vás prostredníctvom údajov, ktoré ste nám poskytli a spôsobom, ktorý Vám viac vyhovuje, či telefonicky, alebo e-mailom.
 • K psychologickému vyšetreniu si prineste občiansky preukaz, vodičský preukaz, ak nosíte, prineste si i dioptrické okuliare
 • K odbornému poradenstvu a rehabilitačnému programu si prineste rozhodnutie od PZ SR.

Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti vodiča

Obsah stretnutí odborného poradenstva so zameraním na alkohol

Obsah stretnutí odborného poradenstva so zameraním na iné návykové látky a liečivá

Obsah stretnutí rehabilitačného programu pre vodičov