Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE80 €
Taxi služba, poštové a doručovateľské služby80 €
Právo prednostnej jazdy a ADR90 €
Preskúmanie psychickej spôsobilosti80 €
Nariadené psychologické vyšetrenie PZ90 €
Odborné poradenstvo280 €
Rehabilitačný program280 €
Doplnkové vyšetrenie (do 2 testov)30 €
Vystavenie duplikátu20 €

 

Pracovná psychológia / športová psychológia

Individuálne vyšetrenie výkonová oblasť30 € 1/2 hod.
Individuálne vyšetrenie osobnostná diagnostika30 € / hod.
Individuálne sedenie – konzultácia60 € / hod.
Správa zo psychodiagnostiky – komplexné posúdenie120 €

 

Pri špecifických požiadavkách je cena stanovená individuálne.