V rámci organizačnej psychológie poskytujeme:

  • Vzdelávanie v soft skills pre zamestnancov, nižší i vyšší manažment
  • Rozvojové programy pre pracovné celky, ako i jednotlivcov podľa požiadaviek a potrieb organizácie

Vzdelávanie je vysoko účinné nakoľko sú v ňom používané techniky z transakčnej analýzy.