V rámci organizačnej psychológie poskytujeme:

  • Vzdelávanie v soft skills
  • Rozvojové programy pre pracovné celky, ako i jednotlivcov podľa požiadaviek a potrieb organizácie