Šport a najmä profesionálny šport je pracovný výkon, pre ktorého efektivitu pomáha poznať pracovný nástroj – športovca – po psychologickej stránke.

Ponúkame psychologickú diagnostiku pre športovcov v oblasti výkonových zložiek (pozornosť, vnímanie, reakčný čas a ďalšie) a osobnostných vlastností (motivácia, štruktúra osobnosti a pod.) so zameraním na športový, pracovný výkon.

Ponúkame možnosť individuálneho kontraktu k rozvoju.