Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti pracovnej – organizačnej psychológie a dopravnej psychológie.

  • Odborný zástupca Mgr. Radovan Mrlák.
  • Člen Slovenskej komory psychológov
  • Licencia v pracovnej a organizačnej psychológii:   SKP/Lic-000350/L1C/4D605/I02296, licencia v dopravnej psychológii:   SKP/Lic-000351/LIC/4D605/I02580.
  • Člen ČATA – Česká asociace transakční analýzy

Krátke predstavenie Transakčnej Analýzy

  • Prax v psychológii od roku 2003.

 

 

Prečo sme sa rozhodli zmeniť cenu odborného poradenstva a stanoviť presné termíny odborného poradenstva?

  • V súčasnej dobe zvýšenej inflácie a zdražovania sme sa rozhodli znížiť cenu odborného poradenstva, aby psychologické služby zostali i naďalej dostupné pre klientov v našom regióne. Zníženie ceny je zatiaľ určené na rok 2023. Znížili sme cenu o jednu tretinu, z 300 Eur na 200 Eur. Rozhodli sme sa tiež komunikovať termíny zahájenia odborného poradenstva. Keďže musí byť splnená požiadavka minimálneho počtu troch záujemcov o odborné poradenstvo, zverejnenie dostupnosti tejto služby v konkrétnych termínoch, slúži pre lepšiu orientáciu a plánovanie. Záujemcov budeme včas informovať, či sa odborné poradenstvo bude realizovať. Termíny budeme pravidelne dopisovať. V prípade zvýšeného záujmu o odborné poradenstvo bude viac uverejnených termínov, pretože pre vyššiu kvalitu v prístupe ku klientovi si chceme držať menší počet účastníkov na odbornom poradenstve, ako umožňuje zákon.