Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti pracovnej – organizačnej psychológie a dopravnej psychológie.

  • Odborný zástupca Mgr. Radovan Mrlák.
  • Člen Slovenskej komory psychológov
  • Licencia v pracovnej a organizačnej psychológii:   SKP/Lic-000350/L1C/4D605/I02296, licencia v dopravnej psychológii:   SKP/Lic-000351/LIC/4D605/I02580.
  • Člen ČATA – Česká asociace transakční analýzy
  • Prax v psychológii od roku 2003.

Krátke predstavenie Transakčnej Analýzy

 

  • Konateľ InRem s.r.o., psychológ Mgr. Eva Mrláková Vojtková
  • Zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov
  • Prax v psychológii od roku 2003