Ste na správnom mieste ak potrebujete psychologické posúdenie k:

 • Dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia
  (autoškola – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE; vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb – kód: 600.09; 600.10)
 • Dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča
  (Opakované psychologické posúdenie C1, C1E, C, CE, D, D1E, D a DE; 600.09; 600.10)
 • Dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti vodiča
  (napríklad: pís. d) odseku 4 § 91 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu
 • Dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov

 

 • Ak nás kontaktujete cez formulár na web stránke, oslovíme Vás prostredníctvom údajov, ktoré ste nám poskytli a spôsobom, ktorý Vám viac vyhovuje, či telefonicky, alebo e-mailom.
 • K psychologickému vyšetreniu si prineste občiansky preukaz, vodičský preukaz, ak nosíte, prineste si i dioptrické okuliare

Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti vodiča

Obsah stretnutí odborného poradenstva so zameraním na alkohol

Obsah stretnutí odborného poradenstva so zameraním na iné návykové látky a liečivá

Obsah stretnutí rehabilitačného programu pre vodičov